Oznaka: pleskanje poslovalnic

Nekatere naše zadovoljne stranke

 • poslovalnice banke SKB d.d.,
 • Filozofska fakulteta,
 • Kemijska fakulteta,
 • Kemijski inštitut,
 • Srednješolski center Ljubljana,
 • Osnovna šola Moravče,
 • Osnovna šola Litija,
 • številne poslovalnice Pošte Slovenije d.d.
 • stanovanjski bloki v Ljubljani
  • Bratovševa ploščad 2, 10, 17, 18, 19, 24, 26, 28
  • Glinškova ploščad 2, 8
  • Valvazorjeva 10
  • Beblerjev trg 1
  • Polanškova 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 40, 42, 44, 46
  • Jamova 10
  • Cesta 24. junija 72
  • Slovenska cesta 102
  • Ulica bratov Učakar
  • Žaucerjeva 2a
 • stanovanjski bloki v Mengšu
  • Levčeva 13a,16
  • Slamnikarska 12,14
 • Dol pri Ljubljani (Videm 50, 51, 52 ).